top of page
logo image0.jpeg

CROESO

i Arddwyr Cymunedol Wrecsam

  • Facebook
  • Black Instagram Icon
  • Black Yelp Icon
aelod_of_sfg_logo_duallang.jpg
ABOUT

Amdanom ni

Croeso i Arddwyr Cymunedol Wrecsam, grŵp o wirfoddolwyr a sefydlwyd yn ddiweddar sy'n ymroddedig i wella mannau cyhoeddus yn Wrecsam trwy arddio. Rydym yn angerddol am ddod â mwy o fannau gwyrdd i'n cymuned a gwneud Wrecsam yn lle gwell i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. Ar hyn o bryd rydym yn canolbwyntio ar ein prosiect cyntaf yn Ysbyty Maelor Wrecsam lle rydym yn anelu at greu amgylchedd tawelu ac iachusol i gleifion, staff ac ymwelwyr. Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i wneud Wrecsam yn lle gwyrddach a harddach!

capel.jpg
bottom of page